Budexim Sp. z o.o.

  1. budexim

Klient

„BUDEXIM” specjalizuje się w wykonawstwie robót inżynieryjnych, w specjalistycznych zadaniach z zakresu gospodarki wodno – ściekowej oraz w robotach ogólnobudowlanych i remontowych.

Zakres prac

  • Wdrożenie szablonu graficznego
  • Instalacja systemy do zarządzania treścią WordPress
  • Wprowadzenie treści na stronę
  • Bieżąca obsługa informatyczna
Zobacz online